Start Allmänt| Hur spelar man | Taktik/Teknik | Skjuta/Lägga | Video |

Tänk Boule

Taktik är att tänka boule samtidigt som
man spelar. Vilken taktisk princip som är
den rätta i en viss situation varierar dock,
beroende på de inblandade spelarnas
styrka.

Man måste anpassa taktiken efter mot-
ståndarnas spelstyrka, men ännu
viktigare är att anpassa sitt spel efter
det egna lagets styrka. Vårt lag ska göra
det vi är bra på.

Även om det finns lika många taktiska teorier som det finns boulespelare, finns det dock några grundprinciper som man bör känna till och helst också följa så långt det är möjligt.

Boule devant, boule d'argent
Ofta hör man franska boulespelare utbrista"boule devant, boule d'argent", vilket fritt översatt betyder: "ett klot framför är guld värt". Detta är en mycket användbar regel. När du lägger skall du tänka på att hamna rakt framför lillen - inte nödvändigtvis på lillen utan strax framför. Ett klot som ligger framför lillen kan nämligen bara bli bättre, medan ett klot som ligger bakom lillen bara kan bli sämre.
Har man ett klot framför lillen, är chansen stor att motståndarlaget knuffar in in det om de försöker lägga. Väljer de att skjuta, kan lillen flytta sig, antingen av det egna skytteklotet eller av motståndarklotet när det åker iväg.

Skjuta eller lägga?
Som boulespelare ställs man ofta inför problemet om man ska lägga eller skjuta. Väljer man fel, kan det få ödesdigra konsekvenser för matchen.
Klot som är bra skall skjutas bort. Vilka klot som är bra, beror bland annat på banans svårighet och de bägga lagens skicklighet.
Tror du att du inte kan lägga bättre än motståndarlaget, ska det skjutas bort, om situationen så tillåter.

Läs om att skjuta här! »

Läs mer om att lägga här! »

Utdrag ur Stefan Johanssons bok: Spela boule
Berghs Förlag, 1991

 

 

Fötterna ihop

Ordet pétanque kommer av "ped tanca" som lär betyda "fötterna ihop". När du spelar pétanque ska du stå stadigt med bägge fötterna i utkastringen. Att stå stadigt är viktigt för balansen.

Du håller i ett ägg
När du håller i bouleklotet ska det passa in i din kupade hand, utan att greppet känns krampaktigt eller att klotet försvinner i handen. Lägg klotet i handen och håll om det försiktigt. Tänk dig att du håller i ett ägg. Vänd handen nedåt och låt klotets tyngdpunkt vila på fingrarna. det skall fortfarande kännas som om du håller i ett ägg. Håller du klotet på detta sätt, får du lättare underskruv på kastet.
Nu står du alltså med bägge fötterna stadigt på jorden och har klotet i handen. Nu gäller det bara att få iväg klotet. För armen bakåt och pendla framåt.
Har du en rak pendel går klotet lättare rakt fram.
När du släpper klotet skall också fingrarna vara riktade rakt framåt.

Underskruven är viktig
Underskruven är viktig i boule. har du underskruv på klotet, stannar det lättare. Det påverkas inte heller så mycket av underlaget. ett klot med underskruv stöter undan stenar på banan, medan ett helt oskruvat klot studsar lite hur som helst. Underskruven åstadkommer du med handleden. med en mjuk och böjlig handled, kommer fingertopparna att sätta skruv på klotet när den lämnar handen. Detta är inte helt lätt och är någonting som man måste träna på

Utdrag ur Stefan Johanssons bok: Spela boule
Berghs Förlag, 1991

 

 

 

Copyright © 2004 Örebro Boulesällskap Mail: info@oreboule.se BG: 5108 0786

Namnsdag idag:

Webbmaster/Redaktör Bertil Jacobsson