Start Allmänt| Hur spelar man | Taktik/Teknik | Skjuta/Lägga | Video |

Lägga

När du lägger, dvs. försöker komma så nära lillen som möjligt, kan du välja mellan att sitta på huk och att stå upp. Många elitspelare sitter ner och lägger, men långt ifrån alla. Fördelen med att sitta ner, är att man lättare ser banans lutning och därigenom kan avpassa kastet.

Om du har en läggarstil med låg båge och nedslagsplatsen ganska nära ringen, bör du antagligen sitta på huk när du lägger.
 

I utgångsläget vilar klotet i handen. Se till att du har god balans (observera att Lotta sitter på tåspetsarna). Koncentrera dig.
Armen förs bakåt i en pendelrörelse samtidigt som överkroppen lutas lätt framåt. i detta moment vänder man handen för att förbereda för momentet då man skall släppa klotet.
Armen skall vara rak under rörelsen. det är bara handleden som är böjd.
I detta läge rätar man ut handleden.
Här är bilden fryst i det ögonblick som spelaren skall släppa klotet. Handleden är uträtad i en snärtig rörelse. Klotet får underskruv, samtidigt som den raka armen gör att riktningen blir den rätta.
   
Utdrag ur Stefan Johanssons bok: Spela boule
Berghs Förlag, 1991

Skjuta

Skjuta innebär att man försöker krocka bort motståndarens klot med sitt eget.
Det bästa man som skytt kan åstadkomma är att skjuta carreau. När man skjuter bort ett klot och stannar kvar med sitt eget skytteklot på samma plats, kallas detta för carreau.

Om du väljer att skjuta eller inte, beror också på hur många klot som finns på banan och hur de ligger i förhållande till varandra.
När ett klot ligger nära lillen, måste man ta med i beräkningen att lillen kan flytta sig om man träffar klotet. Ofta kan man räkna ut i vilken riktning lillen kommer att gå.

 

I utgångsläget vilar klotet i handen.
Armen förs bakåt i en pendelrörelse, samtidigt som man vänder handen. Raka ben, en del väljer att ha böjda.
I det bakre läget är armen helt rak. Ju kraftigare pendel desto lättare är det att skjuta på långa avstånd
Fixera målet med blicken
I detta ögonblick släpper man klotet. armen är helt rak och överkroppen något framåtlutad
Fullfölj rörelsen genom att handleden böjs uppåt. (det har stor betydelse då man skjuter på långa avstånd)
   
Utdrag ur Stefan Johanssons bok: Spela boule
Berghs Förlag, 1991

 

Copyright © 2004 Örebro Boulesällskap Mail: info@oreboule.se BG: 5108 0786

Namnsdag idag:

Webbmaster/Redaktör Bertil Jacobsson