Start Allmänt| Hur spelar man | Taktik/Teknik | Skjuta/Lägga | Video |

Boule som social företeelse

För många är boule både en idrott och en social företeelse.
Till den sociala sidan hör spelet i parker, vid caféer och på badstränder. Hit hör också den franska cafétraditionen med kaffe och alkohol. Alkohol och idrott går inte ihop, men alkohol och socialt umgäng förekommer både i Sverige och utomlands.

Utanför Sverige är det vanligt att de som vinner en match bjuder förlorarna på en kopp kaffe eller ett glas pastis. då kan man ljuga lite om tidigare bravader, analysera matchen (vilket boulespelare kan göra i timtal) och prata om livet i största allmänhet. För boulespelare är detta inget problem. Vi vet att skilja mellan tävlingsspel, då alkohol är absolut förbjudet, och det sociala umgänget, där alkohol kan förekomma och är vars och en ensak. Andra ser inte detta lika tydligt

Sina egna domare
Boulespelare är sina egna domare. Vid en tävling finns oftast bara en domare och denne kan omöjligt följa det som händer på samtliga banor - och det behövs heller inte.
Boule omgärdas nämligen av en egen etik eller hederskodex som gör att det ytterst sällan uppstår tvister. Än mera upptäcks någon som försöker fuska.
Innan en match startar hälsar spelarna på varandra och presenterar sig. Efter avslutad match tackar man varandra för god kamp och bekräftar matchutgången med ett handslag

Utdrag ur Stefan Johanssons bok: Spela boule
Berghs Förlag, 1991


 

 

Lär dig på 10 minuter

Det tar ungefär tio minuter att lära sig spela boule, men man får hålla på i många år innan man behärskar alla taktiska och tekniska finesser.
I boule spelar man antingen tre mot tre (trippel), två mot två (dubbel), eller en mot en (singel). I trippel har varje spelar två klot. I dubbel och singel har man tre klot var. Kloten är av metall och man spelar på grus. Kloten spelas mot en liten målkula av trä (lillen) och spelet går ut på att man får poäng för det eller de klot det egna laget har placerat närmare lillen än motståndarens bästa klot.

Spelet börjar med att man lottar om vem som skall kasta lillen. En spelare i det lag som vann lotten ritar en ring i gruset, ställer sig i denna och kastar ut lillen mellan 6 och 10 meter. Man har tre försök på sig att lyckas med detta, sedan får motståndarna tre försök osv. Det är dock alltid det lag som började kasta lillen som spelar det första klotet. Omgången spelas sedan från ringen och det är alltid det lag som inte ligger närmast lillen som spelar nästa klot. I vilken ordning inom laget som kloten ska spelas, bedömer lagets medlemmar sinsemellan. det finns ingen speciell "turordning". Den uppkomna situationen avgör vem i laget som spelar.

När alla spelat sina klot är omgången slut och man räknar ihop poängen innan nästa omgång börjar.
Det lag som fick poäng i föregående omgång gör en ny ring och kastar ut lillen igen. först till 13 poäng vinner matchen.
Det finns två olika sätt att spela sina klot. Antingen "lägger" man (försöker komma så nära lillen eller ett annat klot som möjligt) eller så skjuter man (försöker träffa motståndarens klot för att få det att flytta på sig)

Läs mer om att lägga här! »

Läs mer om att skjuta här! »

Det taktiska inslaget i spelet är stort och varje omgång ser olika ut. Ska du lägga eller skjuta? Väljer du att lägga är nästa fråga om du skall försöka lägga ditt klot framför lillen eller intill ett motståndarklot (när man försöker lägga sitt eget klot så att det stannar mot ett annat klot, eller lillen, kallas det kloss, press eller dikt). Som skytt kanske du försöker träffa klotet antingen rakt framifrån eller på ena sidan. som en extra krydda kan du också flytta lillen till en helt ny position genom välriktad läggning eller lyckat skott. Boule är, som en framstående norrländsk bouletänkare brukar uttrycka det, "det bruna fältets schack".

Läs mer om taktik här! »

Utdrag ur Stefan Johanssons bok: Spela boule
Berghs Förlag, 1991

 

 

 

Copyright © 2004 Örebro Boulesällskap Mail: info@oreboule.se BG: 5108 0786

 

Webbmaster/Redaktör Bertil Jacobsson