Medlemssidan kräver inloggning

På medlemssidan får du som medlem bl.a. ta del av intern information, skrivelser och protokoll från föreningens styrelsearbete. Där finns också en "Anslagstavla" som medlemmarna kan använda för att t.ex. söka medspelare till tävling, samåkning mm.

Alla medlemmar i Örebro Boulesällskap tilldelas inloggningsuppgifter till medlemssidan.

Har man inte fått, eller glömt inloggningsuppgifterna, kontakta klubben: info@oreboule.se

Du som ännu inte är medlem i Örebro Boulesällskap kan ansöka om det i nedanstående formulär. Välkommen!

Logga in på Medlemssidan här

Ansök om medlemskap i
Örebro Boulesällskap

Som medlem får du förutom gemenskap, bl.a. rabatt för spel i Örebro Boulehall, rätt att delta i klubbens månadstävlingar och andra aktiviteter. Du får också kallelser och övrig information.
Priset för medlemskap är f.n. 300 kr/år.
Betalning gör du direkt till vår kassör eller använder vårt BG: 5108-0786