Ansök om medlemskap i
Örebro Boulesällskap

Som medlem får du förutom gemenskap, bl.a. rabatt för spel i Örebro Boulehall, rätt att delta i klubbens månadstävlingar och andra aktiviteter. Du får också kallelser och övrig information.
Priset för medlemskap är f.n. 300 kr/år.
Betalning gör du direkt till vår kassör eller använder vårt BG: 5108-0786